Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u ('Gebruiker') en vulkan-vegas-nederland.top ('Bedrijf'). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website en alle gerelateerde diensten, accepteert u de voorwaarden van deze Overeenkomst en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze Overeenkomst, heeft u geen toestemming om onze website te gebruiken.

vulkan-vegas-nederland.top behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door het voortgezette gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft u aan deze wijzigingen te accepteren en ermee akkoord te gaan.

Intellectuele eigendom

De inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, grafische afbeeldingen, digitale downloads en software, is het eigendom van vulkan-vegas-nederland.top en wordt beschermd door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig deel van onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere manier te gebruiken.

Beperkingen van gebruik

Door gebruik te maken van vulkan-vegas-nederland.top, stemt u ermee in om zich te houden aan de volgende beperkingen:

  • U gaat ermee akkoord onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.
  • U gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden, plaatsen of verzenden die illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obscene, aanstootgevend, discriminerend of anderszins ongepast is.
  • U gaat ermee akkoord geen virussen, malware, spyware of andere schadelijke code te verzenden.
  • U gaat ermee akkoord geen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde delen van onze website of servers.
  • U gaat ermee akkoord geen inbreuk te maken op de privacy van anderen, inclusief het verzamelen van persoonlijke informatie van andere gebruikers van onze website.

Disclaimer

De informatie op onze website wordt verstrekt zoals deze is, zonder enige garanties, expliciet of impliciet. vulkan-vegas-nederland.top kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik van onze website.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten die niet worden beheerd of eigendom zijn van vulkan-vegas-nederland.top. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden. Het gebruiken van links naar andere websites is voor eigen risico en we raden u aan om de relevante gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die websites te raadplegen.

Voor vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected].