Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat we bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeur en de datum en tijd van uw bezoek. We kunnen ook gebruik maken van cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een account, een bestelling plaatst of contact met ons opneemt via het contactformulier.

Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten aan u te leveren, om te reageren op uw verzoeken, om uw account te beheren en om de veiligheid en prestaties van onze website te waarborgen. Daarnaast kunnen we de verzamelde gegevens gebruiken voor analytische doeleinden en om gebruikersstatistieken te genereren.

Delen van verzamelde informatie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. In sommige gevallen kunnen we echter gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten namens ons te leveren, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken of om analytische gegevens te verzamelen. Deze partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om de betreffende diensten uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

  • Gegevensbewaring
  • Beveiliging

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is of toegestaan.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, wijziging en openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen.

  • Uw rechten
  • Wijzigingen in het privacybeleid

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens of om overdraagbaarheid van uw gegevens. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina om uw rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de datum van de laatste update wordt bovenaan de pagina vermeld. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: [email protected]